Katır nedir?

Eşek ile kısrağın (dişi at) çiftleşmesinden doğan melez bir hayvandır. At büyüklüğünde olup uzun kulaklı, iri başlı ve ince uzun ayaklıdır. Kanaatkar ve yük taşımada dayanıklıdır. Ömrü 40-45 yıldır. Katır ve bardo olmak üzere iki çeşiti vardır.

Bitkisel besinlerle beslenir, geviş getirmez. Attan daha kanaatkar ve dayanıklıdır. Dağlık bölgelerde dar patikalardan rahatça tırmanır. Eskiden askeri alanlarda yük hayvanı olarak kullanılırdı.

Güney Amerika’nın dağlık bölgelerinde katır sürülerinin başında tecrübeli yaşlı bir kısrak bulunur. Madrina adı verilen bu kısrağın boynunda zil vardır. Katırlar zil sesini duyarak emniyetle kısrağı takip ederler.

Erkek eşekle kısrak (dişi at) eşleştirilirse katır (Equus mulus) elde edilir. Aygır (erkek at) ile dişi eşeğin eşleşmesinden Bardo (Equus hunus) denen katır çeşiti elde edilir. Katır, bardodan daha iri ve dayanıklıdır. Kişnemeleri at ile eşekten farklıdır. İnatçılığı meşhurdur. Bu melez nesiller kısırdır.

Sözlükte "katır" ne demek?

1. Atgillerden, kısrak ile erkek eşeğin çiftleşmesinden doğan melez hayvan.
2. İnatçı ve huysuz.

Son eklenenler